Στάχυς

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Στάχυς (Spica)

Το λαμπρότερο αστέρι του αστερισμού της Παρθένου (Virgo).

Είναι φασματικού τύπου Β (B1ΙΙΙ-ΙV+B2V) και έχει φαινόμενο μέγεθος 0.98.

HR 5056 HD116658

Γράμμα Bayer: Alpha (α)

Αριθμός Flamsteed: 67

Δείκτης Χρωμάτων: -0.23

Ετήσια Κανονική Κίνηση: -0.041 -0.028

SPICA; Azimech; Spica Virginis; Alaraph