Πρότυπο:Starbox detail

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
Λεπτομέρειες
Μάζα - M
Ακτίνα - R
Φωτεινότητα - L
Θερμοκρασία - K
Ποσοστό Μετάλλων -
Περιστροφή -
Ηλικία - έτηThis is part of a group of templates that are used to display astronomical information related to a specific star. It should always be preceded by a Πρότυπο:Tl template. The template can then be used as follows:

{{Starbox detail |
  source=[source url] |
  mass=Mass |
  radius=Radius |
  luminosity=Luminosity |
  temperature=Temperature | }}
  metal=% Sun |
  rotation=Rotation |
  age=Age |