Αρχή Διατήρησης της Ορμής

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Η ορμή ενός σώματος ή ενός συστήματος σωμάτων παραμένει σταθερή όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το σώμα/σύστημα έχει μηδενική τιμή. Κατ' επέκταση δεχόμαστε την ορμή ως σταθερή ακόμη κι όταν η συνισταμένη έχει μη μηδενική τιμή αρκεί το χρονικό διάστημα της δράσης της να είναι αμελητέο.