Τροχιά

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Ορισμός

Η τροχιά ενός σώματος είναι η διαδρομή που αυτό ακολουθεί μέσα στο χώρο. Η τροχιά είναι μια κωνική τομή (η καμπύλη που σχηματίζεται από τη τομή ενός επιπέδου με έναν κώνο) και ορίζεται ένας γεωμετρικός τόπος ο οποίος είναι διαφορετικός για κάποια είδη ουράνιων σωμάτων.


Τροχιές σωμάτων του Ηλιακού Συστήματος

Οι πλανήτες ακολουθούν ελλειπτική τροχιά και στη θέση της μιας εστίας βρίσκεται ο αστέρας του ηλιακού συστήματος. Αν σε κάποιο ηλιακό σύστημα υπάρχουν τουλάχιστον δύο αστέρες τότε οι πλανήτες ακολουθούν μια πιο σύνθετη τροχιά γύρω από το κέντρο βάρους των αστέρων .


Τα είδη των τροχιών των κομητών είναι τρία :


Ελλειπτικές, με εκκεντρότητα e< 1 .Οι κομήτες με τέτοιες τροχιές κινούνται γύρω από τον Ήλιο και είναι περιοδικοί .

Παραβολικές, με εκκεντρότητα e= 1

Υπερβολικές, με εκκεντρότητα e > 1 .


Οι κομήτες που ακολουθούν μια από τις δύο τελευταίες τροχιές σπάνια επανεμφανίζονται κι αν αυτό συμβεί θα γίνει ύστερα από χιλιάδες ή ακόμη κι εκατομμύρια χρόνια .


Από τι εξαρτάται η τροχιά ενός ουρανίου σώματος;

Η θέση και η μορφή μιας τροχιάς πάνω στο επίπεδο της εξαρτάται από ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι:

α, δηλαδή ο μεγάλος ημιάξονας της τροχιάς

e, δηλαδή η εκκεντρότητα της τροχιάς

i, δηλαδή η γωνία μεταξύ των επιπέδων της τροχιάς και της εκλειπτικής

Ω, το εκλειπτικό μήκος του αναβιβάζοντα συνδέσμου

Τ, η αστρική περίοδος

Τα, ο χρόνος διάβασης από το περιήλιο