Παράθυρο Εκτόξευσης

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Ο όρος παράθυρο εκτόξευσης, χρησιμοποιείται για να περιγράψει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να γίνει η εκτόξευση μιας διαστημικής αποστολής, ώστε αυτή να μπορεί να επιτύχει το σκοπό της. Σχεδόν σε κάθε αποστολή το διαστημικό όχημα που εκτοξεύεται πρέπει να συναντήσει στο διάστημα είτε κάποιο ουράνιο σώμα όπως π.χ. κάποιον πλανήτη είτε κάποιο άλλο διαστημικό όχημα. Για να γίνει αυτή η συνάντηση δυνατή, χωρίς προφανώς να χρειαστεί το διαστημικό όχημα να καταναλώσει άσκοπα καύσιμα ‘κυνηγώντας’ αυτό που θα συναντήσει, η εκτόξευση πρέπει να γίνει μέσα στο παράθυρο.


Ο προσδιορισμός του χρονικού αυτού περιθωρίου είναι μέρος του σχεδιασμού της εκάστοτε διαστημικής αποστολής. Ανάλογα με το είδος της αποστολής, το παράθυρο εκτόξευσης μπορεί να είναι της τάξης των μερικών λεπτών έως και μερικών ημερών. Αν για οποιοδήποτε λόγο η εκτόξευση δε γίνει μέσα στο παράθυρο, είτε λόγω τεχνικών προβλημάτων, είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, η εκτόξευση αναβάλλεται μέχρι το επόμενο παράθυρο.