Οπτικό Πεδίο Τηλεσκοπίου

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Το τμήμα του ουρανού που μπορεί να παρατηρηθεί μέσω ενός τηλεσκοπίου ονομάζεται πραγματικό οπτικό πεδίο και μετριέται σε μοίρες. Οι μοίρες εκφράζουν το άνοιγμα του τόξου του ουράνιου θόλου που είναι μέσα στο πεδίο μας. Όσο πιο μεγάλο είναι το οπτικό πεδίο, τόσο μεγαλύτερη περιοχή του ουρανού μπορεί κάποιος να παρατηρήσει. Το οπτικό πεδίο, υπολογίζεται σε μοίρες διαιρώντας το φαινομενικό οπτικό πεδίο του προσοφθάλμιου (σε μοίρες) που χρησιμοποιείται με την αντίστοιχη μεγέθυνση που δίνει με το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείται ένας προσοφθάλμιος με οπτικό πεδίο 50 μοίρες (το οποίο δίνεται από τον κατασκευαστή) και η μεγέθυνση του τηλεσκοπίου με αυτό το προσοφθάλμιο είναι 100x τότε το οπτικό πεδίο θα είναι 0.5° (50/100=0.5).


Για συγκεκριμένο τηλεσκόπιο, όσο μεγαλύτερο είναι το φαινομενικό πεδίο του προσοφθαλμίου (γενικά), τόσο μεγαλύτερο και το πραγματικό οπτικό πεδίο. Ακόμα, μικρότερες μεγεθύνσεις δίνουν ευρύτερα πεδία από αυτά που δίνουν οι μεγαλύτερες μεγεθύνσεις.