Κινητική Ενέργεια

Από astronomia.gr
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση

Είδος ενέργειας που σχετίζεται με την κίνηση ενός σώματος. Είναι ανάλογη προς τη μάζα του σώματος και προς το τετράγωνο της ταχύτητας, περιγράφεται από τον τύπο: LaTeX: E_{kin}=\frac{1}{2}mu^{2}. Σε περιπτώσεις σχετικιστικών ταχυτήτων, δηλαδή όταν η ταχύτητα είναι σημαντικό κλάσμα της ταχύτητας του φωτός, ο παραπάνω τύπος μετασχηματίζεται σε: LaTeX: E_{kin}=\frac{1}{2}\gamma mu^{2}, όπου LaTeX: \gamma=\frac{1}{sqrt{1-(u/c)^{2}}}.