Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής ΝΕΣΤΩΡ

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Nestor institute.jpg


Το Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής ΝΕΣΤΩΡ συνδέεται με την πρώτη Ευρωπαϊκή προσπάθεια για την δημιουργία ενός τηλεσκοπίου νετρίνων στη θάλασσα (NESTOR-Neutrino Experimental Submarine Telescope with Oceanographic Research).


Στόχοι

Το τηλεσκόπιο νετρίνων NESTOR θα ανιχνεύσει την ακτινοβολία Cherenkov που παράγεται από μιόνια, όταν αυτά διασχίζουν ένα διαφανές μέσο όπως το νερό. Τα μιόνια έχουν παραχθεί από νετρίνα ή από αντιδράσεις κοσμικών ακτίνων στην ατμόσφαιρα. Έτσι οι πιο σημαντικές προϋποθέσεις για τον ανιχνευτή είναι:

  • Καθαρό νερό (δηλαδή μικρός συντελεστής απορρόφησης),
  • βαθιά θάλασσα (για την απορρόφηση της Κοσμικής Ακτινοβολίας),
  • μικρή απόσταση από την ξηρά (για να έχουμε μικρό μήκος ηλεκτρο-οπτικού καλωδίου για ηλεκτρική ισχύ και μεταφορά δεδομένων),
  • χαμηλή ταχύτητα υποθαλασσίων ρευμάτων (για μικρές μηχανικές καταπονήσεις του τηλεσκοπίου),
  • επίπεδη και πλατιά επιφάνεια (για μελλοντική ανάπτυξη με άλλων πύργων) και σταθερές γεωλογικές και περιβαλλοντολογικές συνθήκες (για μεγάλη διάρκεια ζωής του ανιχνευτή).


Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούνται από την τοποθεσία που επιλέχθηκε στην περιοχή γύρω από το στίγμα 36° 37.5' Ν, 21° 34.6' Ε, στη μέση μίας υποθαλάσσιας λεκάνης με μικρή κλίση. Το μέσο βάθος στην περιοχή αυτή είναι 3800 m. Ο πύργος θα κρατείται στο βυθό με τη μονάδα άγκυρας η οποία φέρει και περιβαλλοντολογικά όργανα, ενώ πλωτήρες θα τον κρατούν κατακόρυφο.


Τελικός στόχος του προγράμματος NESTOR είναι η δημιουργία του τηλεσκοπίου το οποίο θα αποτελείται από 50 περίπου πύργους τύπου NESTOR τοποθετημένους σε εξαγωνική διάταξη και σε απόσταση 150m περίπου μεταξύ τους.

Το τηλεσκόπιο

Ο "Πύργος" του NESTOR

Το τηλεσκόπιο νετρίνων NESTOR αποτελείται από "ορόφους". Κάθε όροφος είναι ένας μεταλλικός αστερίας από τιτάνιο, με έξι ακτίνες μήκους 17m, στα άκρα των οποίων τοποθετούνται ζεύγη οπτικών μονάδων. Κάθε οπτική μονάδα αποτελείται από μία γιάλινη σφαίρα διαμέτρου 45cm η οποία περιέχει ένα φωτοπολλαπλασιαστή R2018 της HAMAMATSU και τα απαραίτητα ηλεκτρονικά. Στο κέντρο του αστερία τοποθετείται επίσης μία σφαίρα από τιτάνιο διαμέτρου περίπου 1m, μέσα στην οποία τοποθετούνται τα ηλεκτρονικά του ορόφου. Μέχρι και 12 τέτοιοι όροφοι (οι οποίοι θα απέχουν μεταξύ τους 30μ) αποτελούν ένα "πύργο" του NESTOR. O πύργος είναι συνδεδεμένος με την ξηρά με ένα ηλεκτρο-οπτικό καλώδιο μέσω του οποίου μεταφέρεται ηλεκτρική ισχύς στον πύργο και μεταδίδεται η πληροφορία που συλλέγεται μέσω οπτικών ινών στην ξηρά.


Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Επίσημη Ιστοσελίδα