Ηλεκτρομαγνητική Αλληλεπίδραση

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Η Ηλεκτρομαγνητική Αλληλεπίδραση είναι μία από τις τέσσερεις θεμελειώδεις δυνάμεις του Σύμπαντος. Πρόκειται για τη φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων. Φορέας της των ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων είναι το φωτόνιο. Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη καλείται και δύναμη Lorentz και μαθηματικά περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση :

LaTeX: \vec F_L=q(\vec E+\vec v \times \vec B), όπου,

q=το ηλεκτρικό φορτίο του σωματιδίου

LaTeX: \vec v=η διανυσματική ταχύτητα του σωματιδίου

LaTeX: \vec E=το ηλεκτρικό πεδίο του Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου

LaTeX: \vec B=το μαγνητικό πεδίο του Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου