Φωτεινότητα

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Είναι η ενέργεια ανά μονάδα χρόνου που εκπέμπει ένα αστέρι. Στο σύστημα SI εκφράζεται σε watt, στο cgs σε ergs/sec. Συχνά χρησιμοποιείται και Ηλιακή Φωτεινότητα LaTeX: $3.827 \times 10^{26} watt$. Η Φωτεινότητα εξαρτάται μόνο από την πηγή της ακτινοβολίας. Είναι ίδια για κάθε παρατηρητή, ανεξάρτητα από την απόσταση και του τι μεσολαβεί ανάμεσα στον παρατηρητή και στη πηγή σε αντίθεση με τη Λαμπρότητα. Με την Φωτεινότητα είναι μονοσήμαντα συνδεμένο το Απόλυτο Οπτικό Μέγεθος ενός ουράνιου σώματος.