Φωτεινότητα

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Είναι η ενέργεια ανά μονάδα χρόνου που εκπέμπει ένα αστέρι. Στο σύστημα SI εκφράζεται σε watt, στο cgs σε ergs/sec. Συχνά χρησιμοποιείται και Ηλιακή Λαμπρότητα LaTeX: 3.827 \times 10^{26} wattt. Η Λαμπρότητα εξαρτάται μόνο από την πηγή της ακτινοβολίας. Είναι ίδια για κάθε παρατηρητή, ανεξάρτητα από την απόσταση και του τι μεσολαβεί ανάμεσα στον παρατηρητή και στη πηγή. Με την λαμπρότητα είναι μονοσήμαντα συνδεμένο το Απόλυτο Οπτικό Μέγεθος ενός ουράνιου σώματος.