Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

SEAlogo.png

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ιδρύθηκε στις αρχές του 2004. Σύμφωνα με το καταστατικό του, οι σκοποί του συλλόγου είναι:


1. Η συστηματική μελέτη και προαγωγή της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής αστρονομίας στην Ελλάδα καθώς και η συμβολή στην κατανόηση και προσέγγιση από το κοινωνικό σύνολο των αστρονομικών φαινομένων, στα πλαίσια που ευρύτερα υπαγορεύονται από την επιστήμη της Αστρονομίας.


2. Η ανάπτυξη και διάδοση στην Ελλάδα της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής αστρονομίας και των μεθόδων λειτουργίας αυτής, εντός των προαναφερομένων πλαισίων.


3. Ο συντονισμός και η πραγματοποίηση αστρονομικών παρατηρήσεων και η συνακόλουθη αρχειοθέτηση, αξιολόγηση και ανάλυση αυτών με δυνατότητα δημοσίευσή τους.


4. Η διάθεση των εξαγώγιμων παρατηρήσεων και συντασσόμενων μελετών σε αστρονόμους, εκπαιδευτικούς και φοιτητές / μαθητές.


Επίσημη Σελίδα