Ραδιοκύμα

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Έτσι ονομάζεται το εύρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τα μήκη κύματος της οποίας κυμαίνονται από 1 mm έως πάνω από 100 km . Τα ραδιοκύματα παίζουν σπουδαίο ρόλο στην Αστροφυσική, διότι αποτελούν το πεδίο μελέτης της Ραδιοαστρονομίας και μας δίνουν περισσότερα στοιχεία για πολλά είδη ουράνιων αντικειμένων, σε σύγκριση με την οπτική αστρονομία. Τα ραδιοκύματα (τουλάχιστον ένα μεγάλο εύρος το οποίο αφορά την αστρονομική παρατήρηση, ~5 cm έως ~10 m) μπορούν να παρατηρηθούν από την επιφάνεια της Γης, με τα Ραδιοτηλεσκόπια.