Πρότυπο:Starbox observe

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Στοιχεία
Εποχή {{{epoch}}}
Αστερισμός {{{constell}}}
Ορθή Αναφορά {{{ra}}}
Απόκλιση {{{dec}}}
Φαινόμενο Μέγεθος (V) {{{appmag_v}}}This template is part of a group of templates that are used to display astronomical information related to a specific star or stellar system. The Πρότυπο:Tl is always first in the list. It can be used as follows:

 {{Starbox observe |
   epoch=Epoch of coordinates |
   constell=Constellation name |
   ra=Right Ascension |
   dec=Declination |
   appmag_v=Apparent magnitude }}

Use of the Πρότυπο:Tl template is recommended for the Right Ascension format, and the Πρότυπο:Tl template for the Declination format.

For double star systems where RA and DEC measurements are available for both components, Πρότυπο:Tl may be used.