Πλανητικό Σύστημα

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Έτσι καλείται κάθε σύνολο πλανητών που είναι βαρυτικά δέσμια στο ίδιο άστρο και περιφέρονται γύρω από αυτό. Παράδειγμα αποτελεί το πλανητικό σύστημα στο οποίο ανήκει η Γη και το οποίο αποτελείται από οκτώ πλανήτες που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο.