Νικέλιο

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Το Νικέλιο (Ni) είναι Χημικό Στοιχείο με ατομικό αριθμό 28. Με ενέργεια συνδεσης που πλησιάζει τα 9 MeV ανά Νουκλεόνιο θεωρείται, μαζί με τον σίδηρο (Fe), το πιο σταθερό στοιχείο της φύσης.