Μεθάνιο

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Το μεθάνιο είναι ο απλούστερος υδρογονάνθρακας. Το μόριο του μεθανίου αποτελείται από ένα κεντικό άτομο άνθρακα που έχει χημικό δεσμό με τέσσερα άτομα υδρογόνου γύρω από αυτό με διάταξη κανονικού τετραπλεύρου. Ο μοριακός του τύπος είναι CH4.