Κοσμική Ακτινοβολία

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Η κοσμική ακτινοβολία είναι μία κατηγορία ακτινοβολίας που αποτελείται κυρίως από σωματίδια υψηλών ενεργειών (που κινούνται δηλαδή με σχετικιστικές ταχύτητες) τα οποία παράγονται μακριά από τη Γη και προσκρούουν στην ατμόσφαιρα της, με ανιχνεύσιμα αποτελέσματα. Οι κοσμικές ακτίνες αποτελούνται κυρίως από

  • ατομικούς πυρήνες, δηλαδή θετικά φορτισμένα σωματίδια - πρωτόνια, κατά 87%
  • 12% σωμάτια άλφα (πυρήνες ηλίου) και
  • λίγους βαρύτερους πυρήνες