Διεθνές Σύστημα Μονάδων

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Διεθνές Σύστημα Μονάδων

Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI, Γαλ. Système International ή «Μετρικό Σύστημα») αποτελεί ένα σύστημα έκφρασης συμβατικών μονάδων μέτρησης φυσικών μεγεθών. Το SI έχει αντικαταστήσει τα παλαιότερα συστήματα μονάδων της φυσικής MKS και CGS. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και σε τεχνικές εφαρμογές σε μεγάλο ποσοστό του κόσμου έναντι παλαιοτέρων συστημάτων (όπως τα Αγγλοσαξωνικά συστήματα που βασίζονται σε μονάδες όπως η ίντσα, η λίβρα κλπ).


Βασικές αρχές

Το SI βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

Υπάρχουν 7 θεμελιώδεις μονάδες. Υπάρχει ένα σύνολο πολλαπλασιαστών που μπαίνουν ως προθέματα στις μονάδες. Από τις θεμελιώδεις μονάδες προκύπτουν παράγωγες μονάδες από τα γινόμενα και τα πηλίκα τους. Το σύνολο των θεμελιωδών και των παράγωγων μονάδων του SI, εκφράζει ποσοτικά τα διαστατά φυσικά μεγέθη.


Θεμελιώδη και Συμπληρωματικά μεγέθη του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων

Μέγεθος Mονάδα Θεμελιώδες Μάζα Χιλιόγραμμο (kg)

Θεμελιώδες Μήκος Μέτρο (m)

Θεμελιώδες Χρόνος Δευτερόλεπτο (s)

Θεμελιώδες Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Αμπέρ (Α)

Θεμελιώδες Απόλυτη/Θερμοδυναμική Θερμοκρασία Κέλβιν (K)

Θεμελιώδες Ποσότητα Ουσίας Μολ (mol)

Θεμελιώδες Ένταση Φωτεινότητας Καντέλα (Κηρίο) (cd)

συμπληρωματικό Επίπεδη γωνία Ακτίνιο (rad)

συμπληρωματικό Στερεά γωνία Στερακτίνιο (sr)


Προθέματα μονάδων Στο SI υπάρχει και ένα σύστημα προθεμάτων το οποίο επιτρέπει να χρησιμοπούνται μονάδες της τάξης μεγέθους που μας απασχολεί. Με το πρόθεμα πριν το όνομα της μονάδας έχουμε ένα πολλαπλάσιο ή μια υποδιέρεση της μονάδας κατα μία δύναμη τού 10. Η ιδέα είχε αφετηρία την γαλλική επανάσταση, κατά την οποία προτάθηκε η χρήση αποκλειστικά δεκαδικού συστήματος αρίθμησης σε αντικατάσταση του υπάρχοντος δωδεκαδικού. Καθώς θεωρήθηκε ότι να νέα μέτρα δεν είχαν την κατάλληλη κλίμακα για όλες τις εργασίες, τα προθέματα έδωσαν την λύση ώστε να δημιουργηθούν με συστηματικό τρόπο οι κατάλληλες μονάδες. Αρχικά η ιδέα ήταν η χρήση ελληνικών προθεμάτων για τα πολλαπλάσια (deca, hecto, kilo) και λατινικών για τις υποδιαιρέσεις (deci, centi, milli). Σήμερα τα προθέματα έχουν επεκταθεί και χρησιμοπούνται και εκτός του συστήματος SI. Ιδιαιτέρως σήμερα χρησιμοπούνται οι κυβικές δυνάμεις του 10. Χρησιμοποιείται επίσης πολύ το εκατοστο (centi), σπανίως το δεκατο (deci) και το δεκα (deca) και ουσιατικά ποτέ το εκατο (hecto).

Στα ελληνικά χρησιμοποιείται το αντίστοιχο ελληνικό πρόθεμα (που είναι είτε το καθαρά ελληνικό πρόθεμα είτε μια αντίστοιχη εκδοχή του διεθνούς προθέματος. Ιδιαίτερα το πρόθεμα kilo στα ελληνικά είναι χιλιο αλλά χρησιμοποιείται και ως κιλο (και μιλλι) ιδιαιτέρως αν το δεύτερο συνθετικό ακούγεται ξενικό (πχ συνήθως κιλοβάτ και όχι χιλιοβάτ, αλλά χιλιόμετρο και όχι κιλόμετρο).