Αστρονομική Μονάδα

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Η Αστρονομική Μονάδα (Astronomical Unit = A.U.) είναι μονάδα μέτρησης αποστάσεων που χρησιμοποιείται κυρίως για τις αποστάσεις στο πλανητικό μας σύστημα. Ορίζεται σαν η μέση απόσταση μεταξύ Ηλίου - Γης και ισούται με 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα περίπου (149.600.000 km). Ένα Έτος Φωτός έχει 63.290 Α.U.